İlahiyat Makaleler Veri TabanıAcimamatov, Zaylabidin
Ebû Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği ve Kırgızlar Arasında Ebu Hanife Hakkında Menkıbeler, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: VIII, sayı: 24, s. 179-192
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)