İlahiyat Makaleler Veri TabanıTamdoğan, Zehra Gözütok
Ebü’l-Bekâ Belevî el-Endelüsî’nin Şehirleri -İskenderiye, Kahire, Mekke ve Medine İzlenimleri- = Cities of Ebu’l-Beka el-Belevi el-Endelüsî -The Impressions of Alexandria, Cairo, Mekka and Medina-, İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2022, cilt: II, sayı: 1, s. 103-130
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)