İlahiyat Makaleler Veri TabanıErgün, Ragıp
Darwin’de Sosyal Darwinizm = Social Darwinism in Darwin, DİSAR: Din Sosyolojisi Araştırmaları = The Journal of Sociology of Religion Studies, 2022, cilt: II, sayı: 2, s. 1-20
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)