İlahiyat Makaleler Veri TabanıBalta, Yusuf
İslam Hukukunda Nafaka Sorumluluğunun Sosyal Refaha Katkısı = The Contribution of Alimony to Social Welfare in Islamic Law, DİSAR: Din Sosyolojisi Araştırmaları = The Journal of Sociology of Religion Studies, 2022, cilt: II, sayı: 2, s. 35-62
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)