İlahiyat Makaleler Veri TabanıÇelik, Rıfat İlhan
Halife Nasır li-Dinillah’ın Fütüvvet Faaliyetleri ve Sultan I. İzzeddîn Keykâvus = Caliph Nasir li-Dinillah’ Futuwwa Activities and Sultan Izz al-Din Kayka’us I., Tarihçi, 2022, cilt: II, sayı: 1, s. 83-99
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)