İlahiyat Makaleler Veri TabanıEthem, Mürsel - İnayetulla Azimov
Kur’an Tercümelerinin Sorunu: Çokanlamlılık = The Complexity of Qur’an Translation: Polysemy, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 745-772
Rusça

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)