İlahiyat Makaleler Veri TabanıEthem, Mürsel - İsmet Eşmeli
Ahıska Türklerinin Mirası: Halk İnanışları = The Heritage of Meshketian Turks: Folk Beliefs, 1. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu, 2019, s. 195-205
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)