İlahiyat Makaleler Veri TabanıAkaslan, Yaşar
Bir İlm-i Kırâat Klasiği: Tayyibetü’n-Neşr fi’l-Kırââti’l-’Aşr, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2017, cilt: XVII, sayı: 3, s. 277-310
Türkçe

PDF -

ZOTERO