İlahiyat Makaleler Veri TabanıAytepe, Mahsum
Lütuf Teorisi Çerçevesinde Allah-İnsan İlişkisinin Mu’tezilî Yorumu, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2017, cilt: XVII, sayı: 3, s. 237-276
Türkçe

PDF -

ZOTERO