İlahiyat Makaleler Veri TabanıMaraz, Hüseyin
Mu’tezilî Bakış Açısıyla Allah’ın İnkâr Edeceğini Bildiği Kimseye Teklifte Bulunması, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2017, cilt: XVII, sayı: 3, s. 193-236
Türkçe

PDF -

ZOTERO