İlahiyat Makaleler Veri TabanıKöklü, Recep
Cemaat Kavramının Delaleti ile İlgili Yaklaşımlar ve İslam Düşünce Ekollerine Yansımaları, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2017, cilt: XVII, sayı: 3, s. 157-192
Türkçe

PDF -

ZOTERO