İlahiyat Makaleler Veri TabanıPekdemir, Şevket
Fakihlere Göre Rivayetin Kapsamı ve İslam Hukukuna Etkileri, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2017, cilt: XVII, sayı: 3, s. 73-106
Türkçe

PDF -

ZOTERO