İlahiyat Makaleler Veri TabanıNash, Geoffrey P.
Geç Modern Çağda İslami ve Bahai Moderleşmelerindeki Korku ve Otoritenin Etkisi: Liberal Bir Perspektif, Çevirenler: Mustafa Derviş Dereli, Abdullah Ömer Yavuz, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2017, cilt: XVII, sayı: 2, s. 199-215
Türkçe

PDF -

ZOTERO