İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


1 : 1 - 1
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Çelik, Rıfat İlhan
Halife Nasır li-Dinillah’ın Fütüvvet Faaliyetleri ve Sultan I. İzzeddîn Keykâvus = Caliph Nasir li-Dinillah’ Futuwwa Activities and Sultan Izz al-Din Kayka’us I., Tarihçi, 2022, cilt: II, sayı: 1, s. 83-99
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Tekrar Ara