İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 27 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Kurt Fidan, Maksude
Kutsal Suyun İzinde: Suya Yüklenen Dini Sembolik Anlamlar = On the Trail Sacred Water: Religious and Symbolic Meanings Attributed to Water, İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 1, s. 1-26
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kara, Mehmet
Ölülerin Ardından Kur’ân-ı Kerîm Okunmasının Bazı Dinî Referanslar Bağlamında Anlaşılması = Understanding the Reading of the Qur’an for the Dead in the Context of Some Religious References, İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 1, s. 29-52
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Çelenk, Mehmet
eş-Şebâb Hareketi ve Somali’de İslam’ın Geleceği = al-Shabab Movement and the Future of Islam in Somalia, İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 1, s. 55-82
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Özkızıl, Bekir
Esbâb-ı Nüzûl Tefsir İlişkisi: Tevbe Sûresi Örneği = Asbâb al Nüzul (Reasons for the Revelations) and Tafsir (Commentary of Qur’an) Relationship: Example of Surah at Tawbah, İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 1, s. 109-134
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Khan, Rahmattullah Khan Abdul Wahab
Prof. Dr. Malik Badri’yle Psikolojiyi İslamileştirme Katkıları Üzerine Bir Görüşme = An Interview with Professor Malik Badri About his Contributions to the Islamisation of Psychology, Çeviren: Üsame Balıkçı, İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 1, s. 139-151
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kars, Mükerrem Saliha
Manevi Destekte Duanın Yeri ve Önemi = The Place and Importance of Prayer in Spiritual Support , İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 2, s. 153-175
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Öz, Emine Tuğba
Hz. Osman’ın Sahâbe Tarafından Eleştirilen Bazı Siyasî Düşünce ve Politikaları = Some of the Political Thoughts and Policies of Osman Criticized by the Companions , İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 2, s. 177-199
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Öz, Hanım Kübra
Hz. Ali’nin Vali Atamalarında İzlediği Kabileler Arası Denge Politikası Üzerine Bazı Değerlendirmeler = Some Valuations on the Balance Policy between the Tribes That Ali Follows in Governor Assigments, İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 2, s. 201-227
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kübra Durmuşlar, Zeynep
Osmanlı Döneminde İmamların Ortaya Koyduğu Faaliyetlerin Günümüz Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Açısından Değerlendirilmesi = An Evaluation of Ottoman Religious Officials’ (Imam) Activities Terms of Today’s Spiritual Counseling and Guidance , İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 2, s. 229-249
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Durmaz, Muhammed Kadri
Sosyal Kalkınma ve Vakıf = Social Development and Foundation , İLSAM Akademi Dergisi = Turkish Journal of ILSAM Academy, 2021, cilt: I, sayı: 2, s. 253-261
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 27 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara