İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


10 : 1 - 10

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Yıldız, İbrahim
Kaynakları Açısından Kur’an’da Halk İnançları Eleştirisi = Criticism of Folk Beliefs in Terms of its Sources in the Quran, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 292-315
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Burhan, Yusuf
Ebü’t-Tayyib el-Veşşâ ve el-Memdûd ve’l-Maksur Adlı Eseri = Ebu’t-Tayyib el-Veşşâ and His al-Mamdud va’l-Maqsur, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 62-78
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kılıç, Rabia
Dost-Düşman Ayrımı Bağlamında Kur’an’da Damga Tipleri = Types of Stigmas the Context of Friend-Foe Distinction in the Qur’an, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 102-121
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Ethem, Mürsel - Yusuf Topyay
Mekke’de Hz. Muhammed’i Teselli Eden Kıssalar (Hz. Musa Örneğinde Karşılaştırmalı Tahlil) = Stories That Consolidated Prophet Muhammad (Pbuh) in Mecca (Comparative Analysis in the Example of Prophet Moses), Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 122-147
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Koyuncu, Sena
Çokluk Kuramı Bağlamında Kur’an’da Kitleler = Masses in the Qur’an the Context of Quantity Theory, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 148-163
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Araz, Fuat
Duygu Milliyetçiliği Olarak Kur’an’da Yakınlarla İlişkinin Sosyolojisi = The Sociology of the Relatives in the Qur’an As Emotional Nationalism, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 188-205
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Demirbaş, Servet
Kur’an-ı Kerim’de ‘Asâ Fiili ve İhtiva Ettiği Manalar = The Uses of the Verb ‘Asâ in the Qur’an and its Meanings, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 206-225
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Aydın, Sare Nur
Sosyolojik Bağlamda Yoksunluğun Kur’anî İzdüşümleri = The Qur’anic Projections of Deprivation in its Sociological Context, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 226-248
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Tufan, Rabia Berre
Olumsuz Algı Yönetimi Biçi Olarak İnkarcıların Kur’an’da Tuzak Kurma Eylemleri = Trapping Actions of the Unbelievers in the Qur’an as a From of Negative Perception Management, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 249-267
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Dincer, Hazal Feyza
Kur’an’da Hatırlatma Unsurları Olarak Ritüeller, Mekan, Zaman ve Olaylar = Rituals, Space, Time and Events as Reminders in the Qur’an, Journal of Analytic Divinity, 2022, cilt: VI, sayı: 1, s. 316-336
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Tekrar Ara