İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 30 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Ethem, Mürsel
Salih Akdemir ve Sami Dillerin Kur’anı Anlamadaki Rolü = Salih Akdemir and the Role of Semitic Languages in the Understanding of the Quran, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 649-665
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kırcı, Recep
Gramer Eserlerinde İnanç ve Ahlak Vurgusu (Birgivî’nin el-’Avâmil İsimli Eseri Örneği) = Faith and Ethics in Grammar Works (Sample of Birgivi’s Work Titled al-’Avamil), Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 630-648
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Orhan, Davut
Suudi Arabistan Edebiyatının İlk Kadın Roman Yazarı Semîra Hâşıkcî = The First Female Novelits of Saudi Arabian Literature Samira Khashoggi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 666-688
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Şen, Ahmet - Şemsettin Uçkan
İbn ‘Ammâr el-Endelusî’nin Şiirlerinde Tabiat Tasvirleri = The Descriptions of Nature in the Poems of Ibn ‘Ammar al-Andalusi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 689-708
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Tüfekçi, İbrahim
İçtihatta Tutarlılık Prensibinin Fürû-ı Fıkha Yansımaları (Kitâbü’l Büyû Ekseninde el-Hidâye Örneği) = The Reflections of the Principle of Consistency in Ijtihad on Furu Fiqh (The Example of al-Hidaya in the Framework of Kitabu’l-Buyu), Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 733-761
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Aksak, Şeyhmus
İslam Hukukunda Müzeyede (Açık Artırma) Akdi = Auction (Muzayadah) in Islamic Law, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 762-790
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Ulupınar, Hamide
Kur’an’da Geçen Hikmet Kavramının İşârî Yorumu = Ishari Interpretation of the Concept of Hikma in the Qur’an, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 791-810
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Günel, Mehmet Emin
Toplumsal Dayanışmaya Zararları Açısından Tekfir Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Gerekçelerinden Biri Olan Hakikati Temsil İddiasının İmkânı = The Reflections of the Idea of Takfir in Terms of Its Damages to Social Solidarity and the Possibility of the Claim to Represent the Truth, One of the Reasons for This Idea, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 811-830
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Telli, Hasan
Müşriklerin Liderlerinden Ukbe b. Ebû Mu’ayt ve Hz. Peygamber’e Karşı Mücadelesi = Ukbe b. Ebi Mu’ayt, One of the Leaders of the Polytheist and His Fight Against the Prophet Muhammad, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 831-862
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kılınçlı, Sami
İnsanın ve İmtihanın Varoluş Amacı Olarak Ahsen-i Amel ve Sonuçları = The Best Behavior and Consequences as the Existential Purpose of Human and Trial, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 863-884
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 30 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara