İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 17 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Ethem, Mürsel - İnayetulla Azimov
Kur’an Tercümelerinin Sorunu: Çokanlamlılık = The Complexity of Qur’an Translation: Polysemy, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 745-772
Rusça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Yakar, Sumeyra
The Diachronic Analysis of Interactive Relation between ‘Urf and Sira ‘Uqalaiyya in the Ja’fari School of Law = Caferi Mezhebinde Örf ve Sira ‘Uqalaiiya (Akla Dayalı Çıkarım) Delilleri Arasındaki Etkileşimin Zamansal Analizi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 719-744
İngilizce
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Koyuncu, Recep
Mustafa Niyâzî Efendi ‘Umdetü’l-Kâriîn Adlı Tecvid Risalesi = Mustafa Niyazi Efendi and This Tajweed Treatise Named Umdat al-Qarin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 797-834
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Varlık Kotan, Sehal Deniz
Ebû Leheb’in Evladı Olmanın Zorluklarını Aşan Sahabî: Dürre bintü Ebî Leheb = The Companion who Overcame Being the Daughter of Abu Lahab: Durrah binti Lahab, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 835-850
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Peker, Hasan
Kur’an’da Bilgi İmkânları Açısından İnsan ve Bilişsel Dinamizmi = Human and Cognitive Dynamism in Terms of Knowledge Possibilities in the Quran, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 851-901
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Şahiner, Muharrem
Victor Cousin’e Göre Anlamını Tanrı’da Bulan Evrensel ve Zorunlu İlkelerin Özellikleri = Characteristics of Universal and Necessary Principles Which find Their Meaning in God According to Victor Cousin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 903-927
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Hafızoğlu, Yakup
Kâdî Abdülcebbâr’ın Mecûsî Teooji Tenkidi = Qadi ‘Abd al-Jabbars Criticism of Majusi Theology , Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 929-957
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Güngör, Ali
DKAB Öğretmen Gelişimi Programı Hakkında DKAB Öğretmenlerinin Görüşleri = Analysis n Teachers’ Views Regarding the Teacher Development Program for Religious Culture and Moral Knowledge Course [DPRCMK], Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 959-997
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Göçemen, Yakup
Kilis Ağzına Özgü Bazı Kelimeler ve Arapça Kökenleri = Some Words Specific to Kilisian Dialect and Their Arabic Origins, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 999-1032
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Yılmaz, Mehmet
Safiyye bnt. Abdülmuttalib’in Şiirlerinde Allah Resûlü’e Mersiye = Elegy to the Messenger of Allah in the Poems of Safiyya bint ‘Abd al-Muttalib, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: VII, sayı: 2, s. 1033-1064
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 17 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara