İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


5 : 1 - 5
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Ethem, Mürsel - Michael Shafiro
İbranice Meallerin Tanıtımı ve İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, cilt: IX, sayı: 2, s. 281-296
Rusça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Dölek, Adem
Kur’ân, Meal ve Tefsirlerde Rasûlüllah’a İsmiyle Hitap Edilmesi = Addressing Messenger of Allah with His Name in the Qur’an, Translations and Commentaries, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, cilt: IX, sayı: 2, s. 17-23
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Çolak, Mücahit
İslam Muhakeme Hukukunda Şahitlik ve Hükümleri = In the Islamic Reasoning Law Property and Provisions, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, cilt: IX, sayı: 2, s. 85-104
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Çelik, Ahmet - Orhan Aktepe
Miftahu’l-Kenz Bağlamında Terzi Baba’nın İtikadî Görüşleri ve Yöntemi = Terzi Baba’s Theological Views and Methods in the Context of the Miftahu’l-Kenz, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, cilt: IX, sayı: 2, s. 141-151
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Önal, Ramazan
İbn Ebi Şeybe’nin Musannef’inde Yer Alan Urve b. Zübeyr’in Hz. Peygamber’in Hayatıyla İlgili Rivayetlerinin Siyer Açısından Önemi = İbn Ebi Şeybe in Musannef Urve b. Zübeyr’s Hz. The Importance of Cypriots of the Proprietary Relations of the Prophet’s Life, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, cilt: IX, sayı: 2, s. 249-265
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Tekrar Ara