İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


9 : 1 - 9
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Koca, Suat
Aydınlıkta Saklanan Bir Ayet: Ve-inneke le-’alâ ‘azîm (68/el-Kalem: 4) Ayeti Çerçevesinde Kur’an’da Huluk Kavramını Yeniden Düşünmek, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 27-58
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Eren, Muhammet Emin
Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadisinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 59-97
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Cengiz, Yunus
İbn Sînâ’nın Zihin Felsefesinde Eylem Süreci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 99-128
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Meral, Yasin
Mûsâ-Hızır Kıssası ve Kıssasının Yahudi Kökeniyle İlgili İddialarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 129-150
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Abacı, Harun
El-Beydâvî Tefsirindeki İ’tizâlî Tesirlerin Varlığı Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 151-171
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Ethem, Mürsel
Iyık Kuran: Maanilerinin Kırgızça Kotormosu Menen İsimli Mealin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 173-194
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kıylıoğlu, Levent
Batı Toplumlarında Dindarlık ve Cinsel Risk Alma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Derleme, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 195-218
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Adıgüzel, Adnan
İbn Ebî Zer’, el-Enîsu’l-Mutrib bi-Ravdi’l-Kirtas fi Ahbari Mulûki’l-Magrib ve Târîhu Medîneti Fâs Adlı Eseri, Tarih Metodu ve Fas Tarihi Kronolojisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 219-242
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
el-Orfali, Bilal
eş-Şifâhî ve’l-Mektûb: Dirasetûn fi Mesâdîrî’s-Se’alibî fi Yetîmetü’d-Dehr ve Tetîmmetî’l-Yetîme, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 1-25
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Tekrar Ara