İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


3 : 1 - 3
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi -I (Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri), Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2016, sayı: 57, s. 264-279
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Ekmekçi, Gülistan
Muhibbi Divanı’nda Mitolojik ve Efsanevi Kahramanlar, Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2016, sayı: 57, s. 190-209
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Şahin, Cemalettin - Rauf Belge
İbn Haldun’da Coğrafi Determinizm, Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2016, sayı: 57, s. 439-467
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Tekrar Ara