Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : ÜFTÂDE
Şahıs Adı : Muhyiddin Mehmed Üftade [988 12 C.evvel h. 1580 26 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Aziz Mahmud Hüdâyî'nin şeyhi, mutasavvıf - şair.
Kaynaklar :ML.XII.474;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara