Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : ÜMEYYE b. EBÜ’s-SALT
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım (Ebu Osman Ebü'l-Hakem) İbn Ebi's-Salt Ümeyye b. Abdillah b. Ebi Rebia es-Sekafi [8 h. 630 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hikmetli sözleriyle tanınan Arap şairi.
Kaynaklar :İA.XIII.100-102; EI X 839; UİA.III.289-291;Kam.İsl.I.185; ML.XII 477; ZİRİKLİ.I.364;FEHMİ.32;KALAY.212;ZEYDANA.I.132;FERRUH.I.216; MN II.246;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara