Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ÜMÂME bint EBÜ’l-ÂS
Şahıs Adı : Ümame bint Ebi'l-As b. Rebi' el-Kureşiyye [50 h. 670 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'in torunu. (kadın sahâbî)
Kaynaklar :İBN SAD.VIII.232-233.239-241; ÜSD.VII.22; İSABE.IV.236-237; UİA.III. 227;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara