Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara

İlim Dalı : Mimari,
Madde Adı : ÜFTÂDE TEKKESİ
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Bursa'da XVI. yüzyılda kurulan tekke.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara