Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : ÜDFÜVÎ, Muhammed b. Ali
Şahıs Adı : Ebu Bekr Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Üdfüvi (el-Üzfüvi) el-Mısri [388 7 R.evvel h. 998 9 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mısırlı nahiv, kıraat ve tefsir âlimi.
Kaynaklar :MLF.X.305; BTT.I.395; ZİRİKLİ.VII.160; GAYE.II.198; BUĞYE.I.189; SÜYUTİ.122; DAVUDİ.T.MÜFESSİRUN.11;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara