Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : ÜDFÜVÎ, Ca‘fer b. Sa‘leb
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Kemaleddin Ca'fer b. Sa'leb (Tağlib) b. Ca'fer el-Üdfüvi eş-Şafii [748 h. 1347 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî fakihi, tarihçi, edip ve şair.
Kaynaklar :SARTON.III/1.959; ZİRİKLİ.II.116 (122-123); MLF.III.136; SERKİS.I.416; DÜRER.I.535; KARAMAN TARİH.153.İCT.197;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara