Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara

İlim Dalı : Mimari,
Madde Adı : OĞULBEK
Şahıs Adı : Oğulbek b. Muhammed [677 h. 1278'den sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :İSLAMİC ARCH.127;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara