Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : MÜTEVEKKİL-ALELLAH, Ahmed b. Süleyman
Şahıs Adı : el-Mütevekkil-Alellah Ahmed b. Süleyman b. Muhammed el-Haseni ez-Zeydi [566 R.ahir h. 1170 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Yemen'de ikinci Zeydîler Devleti'nin kurucusu ve Zeydiyye mezhebinin önde gelen imamlarından.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(I).132; Eymen Fuad Seyyid. Tarihu'l-mezahibi'd-diniyye fi biladi'l-Yemen. s.265-266; Habeşi. Mesadirü'l-fikri'l-İslami. s. 588- 591;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara