Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : MÜVERRIK b. MÜŞEMRİC
Şahıs Adı : Ebü'l-Mu'temir Müverrık b. Müşemric el-İcli [ h. m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :İBN SA'D.VII.213-216; HİLYE.II.234-237;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara