Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : MÜTTEFİK ve MÜFTERİK
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Aynı adı taşıyan râvileri ifade eden terim ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
Kaynaklar :HULASA.133; FETH.III.43.245; TEDRİB.II.316; KARİ.223; BAİS.227; TAKYİD 356; ISTILAHLAR.349; KETTANİ.96-100; KIF.II.1503;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara