Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : MÜTTEFEKUN ALEYH
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Bir hadisin hem Buhârî hem Müslim'in el-Câmi‘u's-sahîh'lerinde yer aldığını ifade eden terim.
Kaynaklar :İBNÜ's-SALAH.24; NEYL.I.22; TEDRİB.I.131; TECRİD.I.206; KARİ.60.69;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara