Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : MÜTEVELLÎ, Muhammed b. Ahmed
Şahıs Adı : Muhammed b. Ahmed b. Hasan ed-Darir el-Mütevelli [1313 11 R.evvel h. 1895 1 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kıraat âlimi.
Kaynaklar :MLF.VIII.281; ZİRİKLİ.VI.266-267 (21); İBRAHİM b. SAİD ed-DEVSERİ, el-İMAMÜ'l-MÜTEVELLÎ;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara