Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : MÜTEVEKKİL-ALELLAH, Ca‘fer b. Muhammed
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl el-Mütevekkil-Alellah Ca'fer b. Muhammed el-Haşimi el-Abbasi [247 4 Şevval h. 861 11 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abbâsî halifesi (847-861).
Kaynaklar :İA.VIII.863; H.İ.HASAN.III.4-6;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara