Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : MÜTEVÂTİR
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Konusunun doğruluğu bilgisini bizzat kendisi veren haber anlamında kelâm ve fıkıh usulü terimi.
Kaynaklar :İA VIII 863; KIF II 1473; HULASA.32; FETH.III.35; TEDRİB.II.176; BAİS 165; İRŞAD I.8; KAVAİD.31; TECRİD.I.102; TA'RİFAT 66 133; KARİ 19 30; H. RİCALİ.8; TAKYİD.225; ISTILAHLAR 344;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara