Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : MÜTEŞÂBİHÜ’l-KUR’ÂN
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan el-Kadi Abdülcebbar b. Ahmed b. Abdilcebbar el-Hemedani el-Esedabadi [415 h. 1025 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kàdî Abdülcebbâr'ın (ö. 415/1025) müteşâbih kabul ettiği bazı Kur'an âyetlerini inceleyip yorumladığı eseri.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara