Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : MÜTTAKĪ el-HİNDÎ
Şahıs Adı : Alaeddin Ali b. Hüsamiddin b. Abdilmelik b. Kadihan el-Müttaki el-Hindi eş-Şazeli el-Kadiri [975 2 C.evvel h. 1567 4 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hindistanlı sûfî ve hadis âlimi.
Kaynaklar :İA.VIII.864-865; İNDİAS.232-234; ZİRİKLİ.V.79.124.(IV).309; EBCEDÜ'l- ULUM.III.221; GAL.I.562.II.503-504.S.II.518-519; MLF.VII.59;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara