Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : MÂFERRÛHÎ
Şahıs Adı : Mufaddal b. Sa'd b. Hüseyin el-Maferruhi el-İsfahani [485 h. 1092 ? m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :EI.V.1157;MLF.XII.314;GAL.S.I.571
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara