Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : MAÂDİN İLMİ (Mineraloji)
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :KZ.II.1723;ML.VIII.199.811-812; DİA XI 18c 19a XIII 116 XXXVII 26;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara