Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : MADDE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Kâinatın kendisinden meydana geldiği şey, varlığın henüz şekil almamış belirsiz hali, sırf güç ve mutlak imkânı ifade eden cevher anlamında
Kaynaklar :İA.VII.135; TA'RİFAT.130; VECDİ.489-526; MİYAR.298; KIF.III.1317;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara