Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : MA‘BED el-CÜHENÎ
Şahıs Adı : Ma'bed b. Abdillah b. Ukeym (Uleym Uveym Uveymir) el-Cüheni el-Basri [83 h. 702 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kaderiyye diye anılan hür irade düşüncesinin ilk temsilcilerinden.
Kaynaklar :EI.V.935-936; ZİRİKLİ.VIII.177 (VII) 264; MİLEL.I.30-47; TAŞKÖPRÜZADE.I.608; FARKLAR.21; Kam.İsl.I.650;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara