Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : GÜLPÂYİGÂNÎ
Şahıs Adı : Seyyid Muhammed Rıza b. Muhammed Bakır Gülpayigani [1414 25 C.ahir h. 1993 10 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kum ilmî çevrelerinde büyük nüfuz sahibi olan ve İran İslâm devrimini destekleyen Şiî müctehidi.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara