Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : GARÎBÜ’l-HADÎS
Şahıs Adı : Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam el-Herevi el-Ezdi el-Huzai [224 h. 838 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm'ın (ö. 224/838) hadislerde geçen nâdir kelimelere dair eseri.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara