Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : GÜZELHİSÂRÎ, Mustafa Hulûsi
Şahıs Adı : Mustafa Hulusi Güzelhisari Muradi [1253 h. 1837 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi ve mutasavvıf.
Kaynaklar :KZZ.I.88.261.411.421.610;HEDİYYE.II.454-55;OM.II.38;GAL.I.478.S.I.660.S.II.428.664;MLF.XII.283;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara