Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Dinler Tarihi, Kelam,
Madde Adı : GÜNAH
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :İlâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışları ifade eden bir terim.
Kaynaklar :ELMALILI.VI.4471; MU'CEM.276; ERE.XI.528-571; DCR.578-580; KIF.I.558; İHYA.III.311; İZUTSU.317-326; Kam.İsl.II.440; ML.V.432-433;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara