Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : GÜLZÂR-ı İRFÂN (Mehmed Fahreddin’in)
Şahıs Adı : Enarlı (Enari, Narlı) Şeyhizade Mehmed Fahreddin [1272 h. 1856 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mehmed Fahreddin Efendi'nin (ö. 1272/1856) vefeyât türündeki eseri.
Kaynaklar :EA.III.401;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara