Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : GÜLŞEN-ÂBÂD
Şahıs Adı : Ebü's-Sena Şemseddin Ahmed b. Mehmed b. Arif Hasan Sivasi [1006 h. 1597 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şemseddin Sivâsî'nin (ö. 1006/1597) tasavvufî mesnevisi.
Kaynaklar :VMK.396-397
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara