Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : GÜLŞEN-i RÂZ (Şebüsterî’nin)
Şahıs Adı : Sa'deddin Mahmud b. Abdilkerim b. Yahya Şebüsteri [720 h. 1320 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şebüsterî'nin (ö. 720/1320) tasavvufî mesnevisi.
Kaynaklar :İA.XI.374;LEVEND.222;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara