Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : GÜLŞEN-i ENVÂR
Şahıs Adı : Dukakinzade Yahya Bey Taşlıcalı [990 h. 1582 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Taşlıcalı Yahyâ'nın (ö. 990/1582) dinî - ahlâkî ve tasavvufî konulardan bahseden mesnevisi.
Kaynaklar :EA.III.398;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara