Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : GÜLİSTÂN
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Şeyh Sa'di Müşerrifüddin b. Muslihiddin Şirazi [691 h. 1292 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sa'dî-i Şîrâzî'nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça eseri.
Kaynaklar :İA.X.38-39; EA.III.394; BANARLI.361-363; GİS.IV.92 vd.; TEİ.III/2. 1217-1218; Kam.İsl.I.623; ML.V.419;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara